Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Firma
Zakres działalności

Zakres działalności Drukuj

UNIDRO S.A. jest przedsiębiorstwem specjalizującym sie w realizacji obiektów budownictwa drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Zakres naszej działalności to budowa oraz modernizacja dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, parkingów, torowisk tramwajowych, wraz z infrastrukturą inżynieryjną. Wykonujemy nawierzchnie izolacji obiektów mostowych w technologii asfaltu lanego. Podejmujemy się również budowy obiektów nietypowych i specjalnych, takich jak nawierzchnie lotnisk, stacji benzynowych, pętle autobusowe. Posiadamy doświadczenie w realizacji dużych inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy. Wśród obsługiwanych przez nas inwestycji są duże projekty wykonywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg i Transportu miasta Łodzi, a także i mniejsze inwestycje na zlecenie gmin, powiatów oraz inwestorów prywatnych. Głównymi atutami naszego przedsiębiorstwa jest doświadczona oraz wykwalifikowana kadra, nowoczesny park maszynowy, innowacyjność w zakresie prowadzenia prac budowlanych i elastyczność działania. Wykonywane przez UNIDRO usługi i produkcja budowlana realizowane są z zastosowaniem nowoczesnego i wysokiej klasy sprzętu budowlanego renomowanych firm światowych oraz według najnowszych technologii. Powierzone zadania wykonujemy kompleksowo, solidnie i terminowo. 

WYKONAWSTWO

 • roboty ziemne;
 • podbudowy z kruszyw naturalnych i z betonu;
 • nawierzchnie mineralno-asfaltowe (asfaltobetony, SMA, asfalty lane);
 • warstwy izolacyjne obiektów mostowych w technologii asfaltu lanego
 • nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej, kamiennej i płyt chodnikowych;
 • nawierzchnie betonowe (zatoki autobusowe);
 • konstrukcje inżynierskie i budowlane (ogrodzenia, mury oporowe, parkingi, elementy małej architektury itp.);
 • kanały sanitarne, deszczowe, instalacje odwadniające, drenaże, wodociągi;
 • podbudowy oraz zabudowy torowisk tramwajowych;
 • ścieżki rowerowe.

PRODUKCJA

        Mieszanki mineralno-asfaltowe na nawierzchnie dróg o kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-6 według typów:

 • podbudowy bitumiczne,
 • warstwy wiążące, wyrównawcze i wzmacniające z betonu asfaltowego,
 • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
 • mieszanki o nieciągłym uziarnieniu SMA,
 • asfalty lane i twardolane,
 • klińce i grysy lakierowane.

 USŁUGI LABORATORYJNE

 • badanie gruntów (oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu);
 • badanie betonów, mas bitumicznych, kruszyw, wyrobów prefabrykowanych;
 • badanie i pomiary cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych;
 • opracowywania recept mas bitumicznych i betonowych;
 • opinie i opracowania na zlecenie inwestora dla budownictwa drogowego i ogólnego.

 

Projekt: Enigmatis Polska