Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Wykonawca robót drogowych

Wykonawca robót drogowych Drukuj

Wykonawca robót drogowych - Przedsiębiorstwo "UNIDRO" S.A., wykonuje wszelkiego rodzaju prace drogowe, takie jak: rozbiórki istniejącego podłoża, korytowanie pod wytyczone konstrukcje drogowe, podbudowy drogowe zarówno betonowe jaki i z kruszyw naturalnych, a także elementy ulic (układanie krawężników, obrzeży) oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Realizujemy także obiekty inżynieryjne i obiekty małej architektury, takie jak nasypy, skarpy, mury oporowe, ogrodzenia.

Ze względu na specyfikę realizacji obiektów w aglomeracji miejskiej, występowanie licznych kolizji zwłaszcza z podziemnymi instalacjami energetycznymi, wodno-ściekowymi, teletechnicznymi, czy trakcjami komunikacji torowej elastycznie dopasowujemy sposób realizacji obiektu budowlanego do napotykanych warunków prowadzenia robót. Ciągle doskonalimy procesy realizacji obiektów budowlanych w ramach realizowanych budów, m. in. śledząc na bieżąco aktualny stan wiedzy technicznej i wprowadzając nowoczesne technologie dla usprawnienia prac, skrócenia ich czasu, a także uzyskania właściwej jakości wykonywanych przez nas dróg i ulic. Dzięki takiemu podejściu z powodzeniem możemy stosować zarówno nowoczesne, jak i innowacyjne technologie, takie jak: konstrukcje torowisk tramwajowych minimalizujące hałas, czy technologie oparte na geosyntetykach. 

 

 

Projekt: Enigmatis Polska