Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Usługi laboratoryjne

Usługi laboratoryjne Drukuj

UNIDRO posiada własne laboratorium drogowe nadzorujące realizację procesów produkcyjnych i budowlanych, wyposażone w nowoczesne urządzenia oraz przyrządy do dokonywania badań i kontroli gruntów, betonów, prefabrykatów betonowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchni bitumicznych. Specjalistyczny sprzęt oraz wysokie kwalifikacje i doświadczenie laborantów gwarantują precyzję i rzetelność prowadzonych badań. Laboratorium drogowe wykonuje następujące badania: 

 1. Grunty

 • określanie rodzaju gruntu i jego przydatności do robót ziemnych
 • badania nośności i zagęszczenia gruntu

2. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

 • badania kruszyw
 • badania podbudów

3. Betony

 • opracowywanie recept betonów drogowych
 • badania betonów
 • badania podbudów betonowych

4. Elementy betonowe

 • badania prefabrykatów betonowych
 • badania nawierzchni wykonanych z prefabrykatów betonowych

5. Mieszanki mineralno-asfaltowe

 • opracowywanie recept mieszanek mineralno-asfaltowych
 • badania materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych w toku produkcji
 • badania i pomiar cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych

6. Opinie i opracowania na zlecenie inwestora lub wykonawcy budownictwa drogowego i ogólnego
 

Projekt: Enigmatis Polska