Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Układanie asfaltu

Układanie asfaltu Drukuj

UNIDRO wykonuje wszelkiego rodzaju nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak: podbudowy bitumiczne, warstwy pośrednie (wiążące, wyrównawcze i wzmacniające) oraz warstwy ścieralne - układanie asfaltu. Realizujemy drogi do szerokości 12 m bez konieczności stosowania technologicznych spoin roboczych podłużnych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu drogowego gwarantującego najlepsze parametry techniczne i jakościowe każdego realizowanego przez nas obiektu budowlanego.

W zakresie naszych realizacji są obiekty o szerokości nawet 5 pasów ruchu, nawierzchnie lotnisk, place parkingowe, pętle autobusowe, nawierzchnie stacji benzynowych, a także nawierzchni jezdni z torowiskami wypełnianymi mieszankami mineralno-asfaltowymi - o różnych parametrach dopasowanych do wymagań technicznych każdego obiektu. Stosujemy technologie realizacji nakładek bitumicznych na nawierzchni z kostki kamiennej, wykonując specjalne warstwy pośrednie wyrównawcze, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Specyfika prowadzenia prac w warunkach aglomeracji miejskiej zwiększa znacznie zakres stosowanych przez nas technologii i sprzętu drogowego.

Dodatkową działalnością jaką prowadzi grupa robót bitumicznych jest wykonywanie izolacji obiektów mostowych w technologii asfaltu lanego. Układamy także  nawierzchnie z asfaltu twardolanego w torowiskach tramwajowych, stosując specjalną rozkładarkę, która sprawdza się także w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu drogowego i pozwala na rozkładanie nawierzchni na kładkach dla pieszych, ścieżkach rowerowych, wąskich i niskich wjazdach, w garażach i pomieszczeniach o małych prześwitach. Stosujemy również technologie łączenia nawierzchni za pomocą specjalnych taśm bitumicznych dla poprawy trwałości spoin.

Realizujemy także remonty i naprawy nawierzchni po awariach sieci przesyłowych, w tym remonty cząstkowe, jak również remonty spękań i szczelin - z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu budowlanego i transportowego.

 


 

 

Projekt: Enigmatis Polska