Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
System ZKP

System ZKP Drukuj

Produkcja mieszanek mineralno asfaltowych jest objęta Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP). Zgodnie z Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej UNIDRO uzyskało Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1023-CPR-0082F. Dzięki posiadanemu certyfikatowi produkowane przez UNIDRO mieszanki mineralno asfaltowe mogą być znakowane symbolem CE, jako wyrób budowlany wytwarzany zgodnie z normami i dyrektywami PN-EN – dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

W związku ze zmianami prawnymi i technicznymi dotyczącymi produkcji wyrobów budowlanych w zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych, dostosowaliśmy dotychczasowy system zakładowej kontroli produkcji do nowych wymogów przyjętej do stosowania w Polsce europejskiej normy PN-EN 13-108-21 Zakładowa Kontrola Produkcji. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie wymagania i postanowienia są w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania w celu zagwarantowania jednolitej interpretacji zapewnienia jakości i osiągnięcia wymaganych cech wyrobu.

 

Projekt: Enigmatis Polska