Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Roboty kanalizacyjne

Roboty kanalizacyjne Drukuj

Prace drogowe prowadzone w warunkach miejskich są ściśle związane z realizacją dodatkowych zadań inwestycyjnych takich, jak przebudowy i modernizacje sieci przesyłowych. Budujemy nie tylko sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przyłączami, lecz również instalacje odwadniające drogę, instalacje deszczowe, drenaże, studnie zbiorcze, węzły sanitarne i separatory. Prace realizowane w ciągach komunikacyjnych wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu. Głębokość prowadzonych prac i wykopów sięga nawet 6 metrów, dzięki stosowaniu specjalnych skrzynkowych szalunków rozporowych. Przy realizacji robót w trudnych warunkach gruntowo-wodnych stosujemy systemy igłofiltrów do odwadniania głębokich wykopów.

Wszystkie prace związane z układaniem sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzimy z zastosowaniem najnowszych technologii, stosując także systemy rurociągów tymczasowych (bypass) dla utrzymania ciągłości dostaw wody dla odbiorców podczas realizacji budowy. W trakcie realizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych stosujemy odpowiedniej jakości materiały, a proces wykonywania robót ziemnych kontrolowany jest przez nasze laboratorium drogowe. Zapewniamy profesjonalną obsługę całej inwestycji budowy obiektu wodno-kanalizacyjnego.

 

Projekt: Enigmatis Polska