Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Produkcja mas bitumicznych

Produkcja mas bitumicznych Drukuj

Produkcja mas bitumicznych, to jedno z naszych kluczowych zadań. Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A. posiada wytwórnię mieszanek mineralno - asfaltowych - Ammann Universal 240, która znajduje się na terenie Zakładu Produkcyjno - Sprzętowego w Łodzi przy ulicy Dostawczej 10.

Parametry techniczne i zastosowanie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala nie tylko na wysoką wydajność, lecz także gwarantuje dotrzymanie reżimów technologicznych przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwórnie przystosowane są do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni dróg o kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-6, z asfaltem zwykłym i modyfikowanym, według typów:

  • podbudowy z betonu asfaltowego
  • warstwy wiążące, wyrównawcze i wzmacniające z betonu asfaltowego,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
  • mieszanki o nieciągłym uziarnieniu SMA,
  • asfalty lane i twardolane,
  • klińce i grysy lakierowane.

Produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe spełniają wymagania norm i specyfikacji technicznych wyrobu, a wysoka jakość produktów osiągana jest w oparciu o system Zakładowej Kontroli Produkcji /ZKP/. Materiały stosowane do produkcji oraz proces produkcji są stale kontrolowane przez zakładowe laboratorium zgodnie z obowiązującymi procedurami systemu ZKP. Przedsiębiorstwo UNIDRO posiada Certyfikat ZKP numer nr 1023-CPR-0082F.

Przy produkcji mieszanek mineralno asfaltowych stosujemy także dodatki poprawiające znacznie jakość mieszanek - środki adhezyjne, stabilizatory celulozowe, modyfikatory. Materiały kamienne - grysy, klińce i piaski składowane są na placu w oddzielnych, oznakowanych boksach. Łączna pojemność placu magazynowego kruszyw wynosi 75 000 ton i pozwala na zapewnienie płynnej obsługi dużych kontraktów. Asfalty składowane są w izolowanych termicznie zbiornikach ogrzewanych elektrycznie (Ammann). Łączna pojemność magazynów asfaltowych wynosi 320 ton i daje możliwość wyprodukowania jednorazowo 6500 ton mieszanek mineralno - asfaltowych.

 

Projekt: Enigmatis Polska