Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim
Unidro.pl:
Strona główna
Kontakt
Lista adresowa

Lista adresowa Drukuj

Adres

Przedsiębiorstwo "UNIDRO" S.A. w likwidacji

93-231 Łódź ul. Dostawcza 10 | Lokalizuj

Telefon: Tel. (42) 684 24 95 , Tel. (42) 272 90 50

Fax: Tel. (42) 684 33 95

E-mail: zarzad@unidro.pl

NIP: 728-000-82-35; KRS: 0000046272 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 510 000,00 PLN

Wytwórnia mas bitumicznych

93-231 Łódź ul. Dostawcza 10 | Lokalizuj

Telefon: (42) 272 90 11 , (42) 272 90 25 , 695 774 901

Fax: (42) 272 90 25

E-mail: zarzad@unidro.pl

Mapa dojazdu


Główna Księgowa
Ewa Błaszczyk
 Tel. (42) 272 90 35
e-mail: 
eblaszczyk@unidro.pl

Dyrektor Zakładu Produkcyjno-Sprzętowego
Jacek Derda
Tel. (42) 272 90 11
Tel. (42) 649 23 00
 Tel.  695 774 817
e-mail:
jderda@unidro.pl

Grupa Robót Drogowych
Dyrektor: Janusz Kiciński
Tel. (42) 272 90 23
Tel.
 695 774 882
e-mail:
jkicinski@unidro.pl

Dział Ofertowania i Przygotowania Produkcji
Kierownik: Paweł Przybylski
Tel. (42) 272 90 44
 Tel.  695 774 790
e-mail:
pprzybylski@unidro.pl

Stanowisko ds. Osobowych
Anna Domańska
Tel. (42) 272 90 50
Tel.
 603 133 677 
e-mail:
adomanska@unidro.pl

Grupa Robót Bitumicznych
Kierownik: Sławomir Krzemiński
Tel. (42) 272 90 19
 Tel.  695 774 886
e-mail:
skrzeminski@unidro.pl

Wytwórnia Mieszanek Mineralno Asfaltowych
Kierownik: Bronisław Byczkiewicz
Tel.  695 774 901 
e-mail: bbyczkiewicz@unidro.pl

Dział Zaopatrzenia
Kierownik: Michał Kucharski
Tel. (42) 272 90 28
 Tel.  695 774 889
e-mail:
mkucharski@unidro.pl

Laboratorium Drogowe
Kierownik: Tomasz Rożej
Tel.  697 150 589
e-mail: trozej@unidro.pl

Baza Sprzętowo - Transportowa
Kierownik: Stanisław Andrzejczak
Tel. (42) 272 90 20
 Tel.  695 774 900
e-mail:
sandrzejczak@unidro.pl

Administrator Systemu Informatycznego
Igor Boltz
Tel.  695 774 785
e-mail: informatyk@unidro.pl

Projekt: Enigmatis Polska