Generalny wykonawca
infrastruktury
drogowej
w regionie łódzkim

Dla akcjonariuszy Drukuj

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2021 r, przewidziany przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Rejestr Akcjonariuszy prowadzony będzie przez biuro maklerskie - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Projekt: Enigmatis Polska